ส่งอีเมลสั่งซื้อหรือแจ้งโอนเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 8 ชม.

ให้ตรวจสอบว่าได้ส่งอีเมลถึงทีมงานถูกต้องหรือไม่ โดยอีเมลของทีมงานเราคือ admin@dtgfun.com ชื่อเดียวเท่านั้น
 ถ้ามั่นใจว่าพิมพ์อีเมลถูกต้องให้ทำการส่งหาทีมงานใหม่ได้ทันที เพราะบางครั้งอาจมีปัญหาทีมงานไม่ได้รับอีเมลจากท่าน

ช่วงที่บุรุษไปรษณีย์ไปส่งพัสดุตามที่อยู่ แต่ไม่มีบุคคลใดเซ็นต์รับสินค้าไว้

ถ้าไม่มีคนรับพัสดุในขณะนั้น ทางบุรุษไปรษณีย์จะนำพัสดุกลับแต่จะทิ้งใบแจ้งไว้แทน โดยท่านต้องนำใบแจ้งนั้นไปติดต่อ
ขอรับพัสดุที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านภายใน
7 วัน ถ้าในกรณีที่ต้องมีการจัดส่งครั้งใหม่ทีมงานต้องขอคิดค่าจัดส่ง EMS ตามจริง

ได้รับสินค้าแล้วแต่พบปัญหาไฟล์เสีย หรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไป

ให้ส่งอีเมลโดยระบุหัวเรื่องว่า "แจ้งปัญหา" พร้อมระบุรหัสสินค้าที่เสีย แต่ทีมงานจะทำการจัดส่งไฟล์ใหม่ไปให้พร้อมกับ
การสั่งซื้อครั้งต่อไปของลูกค้าเท่านั้น สาเหตุที่ส่งให้ใหม่ทันทีเหมือนเดิมไม่ได้ เนื่องจากค่าส่ง
EMS ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา


.

ในกรณีที่ไม่พบอีเมลตอบกลับจากทีมงาน ให้คลิกตรวจสอบที่ "จดหมายขยะ" ด้วยทุกกครั้ง