ราคาไฟล์ละ 8 บาท โดยทีมงานจะคิดราคานี้เท่ากันหมดทั้งเว็บไซต์

ทีมงานจะคิดค่าจัดส่งแบบ EMS เพิ่ม 50 บาท ในการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

การสั่งซื้อสินค้าหมวดนี้ ทางลูกค้าต้องมี HDD เพื่อให้ทีมงานบันทึกไฟล์หนัง

การจัดส่งใช้กล่องพัสดุตามมาตรฐานไปรษณีย์ไทย โดยจะห่อหุ้มอย่างแน่นหนา

การจ่าหน้าของผู้ส่งบนกล่องพัสดุ ไม่ระบุว่ามาจากที่ใดหรือการใดที่เกี่ยวกับเว็บนี้

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล admin@dtgfun.com


.

ในกรณีที่ไม่พบอีเมลตอบกลับจากทีมงาน ให้คลิกตรวจสอบที่ "จดหมายขยะ" ด้วยทุกกครั้ง