รายละเอียดที่ต้องแจ้ง "การโอนเงิน"

ให้ตอบกลับอีเมลที่ได้รับตอนสั่งซื้อ แล้วแจ้งดังนี้
1. แจ้งธนาคารที่โอนเงิน
2. แจ้งวันที่และเวลาที่โอน
3. แจ้งยอดเงินที่โอนเข้า

หลังจากส่งอีเมลแจ้งโอนเงินแล้ว ถ้าอยู่ในเวลาทำการ
ทีมงานจะตอบกลับการยืนยันรับโอนเงินให้ท่านทราบ

ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลโอนเงิน
1. ธนาคารที่โอนเงินคือ ไทยพาณิชย์
2. โอนวันที่
20-03-2018 เวลา 12.00 น.
3. จำนวนเงินที่โอนคือ
2,999 บาท


.

ในกรณีที่ไม่พบอีเมลตอบกลับจากทีมงาน ให้คลิกตรวจสอบที่ "จดหมายขยะ" ด้วยทุกกครั้ง