ราคาแผ่นละ 16 บาท โดยทีมงานจะคิดราคาเท่ากันหมดทั้งเว็บไซต์

ทีมงานจะคิดค่าจัดส่งแบบ EMS เพิ่ม 50 บาท ในการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

สินค้าไม่มีหน้าปกและไม่มีสกรีนแผ่นใดๆ ทั้งสิ้น มีแค่เพียงรหัสสินค้าเท่านั้น

การจัดส่งใช้ซองหรือกล่องพัสดุ ตามมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยอย่างแน่นหนา

การจ่าหน้าของผู้ส่งบนกล่องพัสดุ ไม่ระบุว่ามาจากที่ใดหรือการใดที่เกี่ยวกับเว็บนี้

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล admin@dtgfun.com


.

ในกรณีที่ไม่พบอีเมลตอบกลับจากทีมงาน ให้คลิกตรวจสอบที่ "จดหมายขยะ" ด้วยทุกกครั้ง