ระบบนี้เปิดดูหนังได้เฉพาะอุปกรณ์
เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น Bluray เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีช่องไดรฟ์ DVD
สามารถดูหนังได้กับจอภาพขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอที่ทางลูกค้ามี


หนังกรกฎาคม 
หนังมิถุนายน     หนังพฤษภาคม     หนังเมษายน
หนังมีนาคม     หนังกุมภาพันธ์     หนังมกราคม

หนังปี 2562.
หนังปี 2561         หนังปี 2560
หนังปี 2559         หนังปี 2558
หนังปี 2557         หนังปี 2556

หนังปี 2555         หนังปี 2554
หนังปี 2553         หนังปี 2552

หนังฝรั่งแยกค่าย
หนังญี่ปุ่นแยกค่าย
หนังไทยแยกค่าย