พิเศษ! สั่งซื้อหนังให้ครบ 20 แผ่นแถมฟรีหนังนายแบบชุดที่ 9
รวม 370 นาที (แถมให้ทั้งลูกค้าที่ซื้อหนังทั้งแบบแผ่นและแบบไฟล์)