พิเศษ! สั่งซื้อหนังให้ครบ 30 เรื่องแถมฟรีหนังนายแบบชุดที่ 74
รวม 360 นาที แถมให้ลูกค้าที่ซื้อหนังทั้งแบบ DFD หรือ HDD