พิเศษ! สั่งซื้อ DVD ครบ 30 แผ่นแถมฟรีหนังนายแบบชุดที่ 2
รวม 20 เรื่อง (แถมให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อหนังแบบแผ่นหรือแบบไฟล์)